Patch Management

Patch Management - Alltid senaste versionen!

Vad är en patch eller uppdatering?

Enkelt förklarat är en patch en liten del av en programvara som är framtagen för att uppdatera eller rätta till ett problem. Det betyder att en patch/uppdatering dels kan göras för att förbättra en programvara eller ett operativsytem, men många gånger handlar det om att täppa igen ett säkerhetshål och skydda servern eller klienten mot angrepp och skadlig kod.

Med Patch Management ansvarar Acon för att uppdatera klienter och servrar med de senaste
säkerhetsuppdateringarna och servicepack för operativsystemet.

Patch Management ingår även i Managed Hosting där Acon även övervakar kritiska funktioner som t.ex. CPU-last, fragmentering av lagringsutrymme, minnesutnyttjande, kommunikation, backupkörningar etc.

Patch Management är en del av Acons koncept för IT-Drift och ett tillägg för kunder som hyr en VPS, Dedikerad Server eller har sin server inplacerad hos Acon, s.k. CoLocation.